Małgorzata Kniaź

Home / Nasz zespół… / Małgorzata Kniaź

Ekspert w dziedzinie Przywództwa i Zarządzania, certyfikowany trener i coach łączący praktykę biznesową z gruntowną wiedzą w obszarze nauczania i rozwoju. Przez 16 lat była czynnie związana z biznesem przechodząc przez wszystkie szczeble zarządzania: od Menedżera Produktu do Dyrektora Zarządzającego. Od 2007 roku prowadzi procesy doradcze i szkoleniowe skoncentrowane wokół takich obszarów jak: przywództwo, zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, rozwiązywanie konfliktów, efektywność osobista. Wspiera organizacje w tworzeniu wizji, misji, wartości oraz w budowaniu kultury coachingowej.

Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła studia z zakresu Nauk Społecznych i Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Absolwentka „The Leadership and Management Academy” na Harvard Business School, absolwentka kierunków Coaching i Counselling na Nature Care College w Sydney oraz Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat Szkoły Trenerów Biznesu Moderatora. Jest członkiem International Coach Federation (ICF) oraz Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu (PTTB). Ma uprawnienia do stosowania narzędzi: Agility Profile,  Autonom Talent, Extended DISC, PRISM Brain Mapping.

Realizowała projekty dla takich firm jak: Allianz, Alstom, AVIVA, BASF, BGŻ BNP Paribas, Boehringer Ingelheim,  BRE Bank, Coca Cola, Credit Suisse, Dalkia, Energizer, Henkel, Hewlett-Packard, IBM, ING Bank Śląski, Jeronimo Martins Dystrybucja, Metlife Amplico, MOTIONDATA, PZU, Robert Bosch, Softex Data, TEVA, UI , TOPCALL,  Thomson Multimedia.